Fullscreen_img_4312
KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Tilmeld dig nyhedsbrevet


/

KØS
Nørregade 29
4600 Køge
56 67 60 20
info@koes.dk

Tirsdag–Søndag 11-17
Mandag lukket
40 min fra
København H

Kunst i krydsild: Konflikt og forhandling i nutidens storbyrum

København, 21. marts 2014

Jens_Haaning__Durriya_Kazi_and_others_by_the_realization_of_the_work_Redistribution__London-Karachi__2003..jpg

Samtidskunsten træder i stigende grad ind på byens scene, forlader galleriets og museets konventionelle udstillingslokaler og tager del i storbyens hverdagsliv. Tendensen til at ophæve grænserne mellem kunsten, hverdagslivet og byen resulterer i en stadig større variation i brugen af medier: Det er ikke længere nødvendigvis den klassiske dekorationsopgave eller det traditionelle monument, som fungerer som forbillede. I stedet medvirker samtidskunsten til at udvide det æstetiske felt og til at redefinere kunstens rolle i det offentlige rum.

Seminaret Kunst i krydsild: Konflikt og forhandling i nutidens storbyrum stillede skarpt på, hvem samtidskunsten i det offentlige rum retter sig mod, og hvilke effekter og affekter det medfører. Ideen med seminaret var dels at undersøge det udvidede spektrum af kunstneriske strategier, som der aktuelt set eksperimenteres med på den internationale samtidskunstscene. Dels var intentionen at diskutere selve begrebet om det offentlige rum: Et begreb, der ikke udgør en entydig og enhedsorienteret størrelse, men som derimod dækker over et flertydigt felt af forskellige – og ofte modstridende – interesser, der konstant er til forhandling. Hvordan kunsten tager del i disse friktionsfyldte forhandlinger, og på hvilken måde dens nye praksisformer virker ind på nutidens byrum, fungerede som nogle af de helt centrale spørgsmål, som vil blive diskuteret på seminaret.

Seminaret Kunst i krydsild henvendte sig til fagfolk inden for såvel humaniora som samfundsvidenskab. Seminaret havde også relevans for byudviklere og for ansatte i statslige og kommunale organisationer, der ønskede at udforske kunstens mulighedspotentialer i det offentlige rum. Sidst, men ikke mindst henvendte seminaret sig til praktisk udøvende inden for felterne kunst, kultur, politisk aktivisme, arkitektur og byudvikling.

Seminaret tog afsæt i forskningsprojektet Kunst i offentlige rum – Konflikt og forhandling som kritiske rumlige praksisformer af PhD-stipendiat Sabine Nielsen ved KØS museum for kunst i det offentlige rum og Københavns Universitet. Seminaret var arrangeret af KØS, Danmarks statsanerkendte specialmuseum for kunst i det offentlige rum.
Det er museets opgave at indsamle, registrere, bevare, forske i og formidle kunst i det offentlige rum.

Program
10.00 – 10.30: Registrering og kaffe

10.30 – 10.45: Velkomst ved Christine Buhl Andersen, direktør ved KØS Museum for kunst i det offentlige rum

10.45 – 11.15: Introducerende oplæg ved Sabine Nielsen, PhD-stipendiat ved KØS Museum for kunst i det offentlige rum og Københavns Universitet

Et teoretisk perspektiv
11.15 – 11.45: Oplæg ved Chantal Mouffe, Professor ved Institut for Politik og Internationale Relationer, University of Westminster, London

11.45 – 12.15: Oplæg ved Andrea Phillips, Docent ved Institut for Kunst og leder af PhD-programmet for kunst og kuratering, Goldsmiths, University of London, og kurator for det offentlige program, Istanbul Biennalen 2013

12.15 – 12.30: Spørgsmål

12.30 – 13.30: Frokost

Et kunstnerisk perspektiv
13.30 – 14.00: Oplæg ved SUPERFLEX

14.00 – 14.30: Oplæg ved kunstner Jens Haaning

14.30 – 14.45: Spørgsmål

14.45 – 15.15: Kaffepause

Et kuratorisk/aktivistisk perspektiv

15.15 – 15.45: Oplæg ved Nora Sternfeld, freelance kurator og professor i kurateringspraksis, Aalto University i Helsinki

15.45 – 16.15: Oplæg ved Janna Graham, projektkurator på Serpentine Gallery i London og medlem af aktivistkunstnergruppen Ultra Red

16.15 – 16.30: Spørgsmål

16.30 – 17.00: Opsamlende paneldebat

17.00 – 18.00: Reception med vin og snacks

Bidrag fra oplægsholdere:

Nora Sternfeld
Playing by the Rules of the Game. Participation in the Post-Representative Museum

Involvements – A short introduction to curating between entanglement and solidarity

Memorial Sites as Contact Zones. Cultures of Memory in a Shared/Divided Present

Artikler fra Information om Chantal Mouffe
Kunsten kan ikke undslippe det politiske