Fullscreen_img_4312
KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Tilmeld dig nyhedsbrevet


/

KØS
Nørregade 29
4600 Køge
56 67 60 20
info@koes.dk

Tirsdag–Søndag 11-17
Mandag lukket
40 min fra
København H

Han Anders Sune Berg Elmgreen og Dragset

KØS Samlingen

Som Danmarks eneste museum for kunst i det offentlige rum indsamler KØS skitser, skalamodeller og en mængde andre typer forarbejder til den kunst, der er placeret eller foregår i offentlige rum i Danmark. Det er kunstværker, som mange føler et ejerskab overfor, fordi de er tætte på os i hverdagen, og som derfor ikke sjældent er genstand for forundring, diskussion, afstandtagen og interesse hos de lokale brugere. De færdige værker er typisk placeret permanent et sted derude, hvis de da ikke foregår som midlertidige projekter, der over en periode finder sted i mere eller mindre direkte samspil med publikum. Værkerne indgår derfor ikke i museets samling, som i stedet gennem tegninger, akvareller og modeller i gips, ler, pap og træ eller i form af projektbeskrivelser, noter og skitser, film og fotos mv. viser kvaliteten af og spændvidden i landets offentligt placerede værker. Samlingens ofte imponerende skitseforløb, som typisk kan rumme mange faser i den kunstneriske skabelsesproces – fra tidlige, løse udkast til gradvist mere detaljerede studier og kompositionsskitser til endelige gennemarbejdede forlæg og arbejdstegninger – kan studeres, når museet viser samlingsudstillinger.

Dronningens gobeliner
Hovedværkerne i museets samling er billedkunstneren Bjørn Nørgaards omfattende skitsemateriale til Dronning Margrethe II’s gobeliner, som hun modtog som gave fra Dansk Erhvervsliv i 2000. Skitsematerialet for den 10 år lange arbejdsproces består af 11 farverige kartoner i fuld størrelse med et væld af historiske motiver.

Skiftende samlingsudstillinger
KØS Samlingen vises jævnligt i samlingsudstillinger på museet og består typisk af en blanding af nyerhvervelser og kendte værker fra samlingen. Læs om vores aktuelle udstillinger her.

Elmgreen & Dragset, gipsmodel til skulpturen Han, 2012. Foto: Anders Sune Berg